For fagprofessionelle


Instituttets tilbud retter sig mod:

  • Borgere og pårørende
  • Kommunale myndigheder og andre offentlige institutioner

Over for borgeren og pårørende tilbyder Instituttet en vifte af ydelser, der alle har til formål at afhjælpe eller begrænse følgerne af den nedsatte høreevne, synsevne og/eller nedsatte evne til at kommunikere med tale eller på skrift. Ydelserne retter sig mod borgerens daglige liv i forhold til hjem, skole, arbejde og fritid.

Overfor kommunale myndigheder og andre offentlige institutioner tilbyder Instituttet at stille det faglige grundlag og beredskab til rådighed, således at disse sættes i stand til at opfylde borgernes retskrav på udredningsydelser, vejlednings- og rådgivningsydelser, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand samt hjælpemiddelydelser.

Grundlaget for den service, som Instituttet yder, er fastlagt i rammeaftalerne indgået mellem kommunerne i regionen og Region Nordjylland. Ydelserne er yderligere beskrevet i Instituttets Tilbudskatalog.
Enkelte ydelser er ikke dækket af rammeaftalen. De er indgået direkte mellem Jobcentrene, SU-styrelsen og Region Nordjylland i form af bilaterale aftaler.

Det siger loven om specialrådgivning, specialundervisning og hjælpemidler

 

Kontakt

Institut for Syn og Hørelse

Tlf.:

97 64 70 00
Mandag-torsdag kl. 8-15, fredag kl. 8-14

9200 Aalborg SV

Tilbudskatalog 2018

Beskrivelse af instituttets virksomhed, ydelser og takster 2018